Haayagide Yedeyolage Song Lyrics – Tom And Jerry Kannada Movie Song

May 24, 2021 stardevilm 0

ತನನ ನನ್ನಾನೆ… ತನನ ನನ್ನಾನೆತನನ ನನ್ನಾನೆ… ತನನ ನನ್ನಾನೆಹಾಯಾಗಿದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ… ಝಲ್ಲೆಂದಿದೆ ಈ ಗಳಿಗೆನೀ ನೋಡೋ ನೋಟವೆಲ್ಲಾ… ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲೊ ಹಾಗೆನೀ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವಾಗ… ನಾ ಸೋತು ನಿಂತ ಹಾಗೆನೀನೆಂತ ಮಾಯಾಗಾರ್ತಿಯೇ ಹಾಯಾಗಿದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ… […]

Haayagide Yedeyolage Song Lyrics – Tom And Jerry Kannada Movie Song

May 24, 2021 stardevilm 0

ತನನ ನನ್ನಾನೆ… ತನನ ನನ್ನಾನೆತನನ ನನ್ನಾನೆ… ತನನ ನನ್ನಾನೆಹಾಯಾಗಿದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ… ಝಲ್ಲೆಂದಿದೆ ಈ ಗಳಿಗೆನೀ ನೋಡೋ ನೋಟವೆಲ್ಲಾ… ನನ್ನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲೊ ಹಾಗೆನೀ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವಾಗ… ನಾ ಸೋತು ನಿಂತ ಹಾಗೆನೀನೆಂತ ಮಾಯಾಗಾರ್ತಿಯೇ ಹಾಯಾಗಿದೆ ಎದೆಯೊಳಗೆ… […]